Populatie naar leeftijd en inkomen

1e Lijn: Huisarts

Investeringsopgave

Ouderen Wonen Zorg

De Sinfore WIJKSCAN geeft een beeld van de investeringsopgave ouderen wonen en zorg voor de periode 2015 – 2040 op de niveaus regio, gemeente en wijk.

KLIK OP DE KAARTJES VOOR KAARTBEELDEN EN GRAFIEKEN IN TABLEAU

of klik HIER voor een filmje in Youtube over hoe de Wijkscan werkt

WLZ Intramurale en extramurale zorg, aanbod

Wonen