In de WIJKSCAN combineert Sinfore reeds 25 jaar lang ruimtelijke data over bevolking, wonen, werken en voorzieningen, vaak in kaartvorm. WIJKSCAN gebruikers zijn woningcorporaties, gemeenten, detailhandel en banken en in het bijzonder de zorg. Dankzij de nieuwe technieken van Tableau zijn nu niet alleen kaarten, maar ook grafieken interactief via internet voor eenieder toegankelijk.  Met de vernieuwde WIJKSCAN biedt Sinfore daarmee transparantie voor de investeringsopgave rond Ouderen, Wonen en Zorg.

Achterliggende data zijn beschikbaar, Sinfore ondersteunt u graag met een eventuele interne opleiding, met analyses en met de koppeling van eigen data. Eerste start kan wellicht een workshop rond uw eigen locaties zijn, dan heeft u niet alleen inzicht in de mogelijkheden, maar ook wat de WIJKSCAN en Sinfore voor u kunnen betekenen.

Sinfore werkt in het sociale domein onder meer samen met technologische collega’s  via iLogos, met volkshuisvestingscollega’s via Stad010 en met zorgcollega’s. Sinfore participeert daarnaast in ondernemingen die beleggen in zorgvastgoed en 1e Lijncentra, onder meer via SCCI