1.7 Interpretatie

Interpretatie demografie
In 2000 kende Wijchen een relatief grote groep 30 tot 55 jarigen. Deze groep is in 2020 20 jaar ouder geworden. Wijchen kent een grote groep 50 tot 75 jarigen. Ouderen tot 75 zijn vaak nog relatief gezond, maar boven de 75, en in het bijzonder boven de 85 jaar, gaat de gezondheid de aandacht vragen. In 2020 zijn deze leeftijdsgroepen nog niet sterk gegroeid, maar in 2040 wel: de dubbelde vergrijzing. Procentueel en in aantal gezien de nemen tot 2050 alle leeftijdscategorieën in omvang af, behalve de categorie 65+. In 2045 zijn er meer inwoners van 70 jaar en ouder dan 25 jaar en jonger.

Nader inzoomen op deze categorie leert, dat de groei tot 2040 voor rekening komt van de 75 plussers. De groei komt voor het overgrote deel voor rekening van de eenpersoons 75 plus huishoudens.
Vergelijking van de postcode 4 gebieden levert vergelijkbare beelden op: een forse daling van het aantal inwoners in de categorie 50 – 65 en een forse toename van het aantal 65-plussers.
In de leeftijden 0-15 en 15-30 zien we een wat teruglopend aantal, terwijl het aantal inwoners in de categorie 30 – 50 redelijk stabiel blijft.
Eenzelfde beeld levert de KAN-regio op, zij het, dat de daling van het aantal inwoners van 50 – 65 daar minder hoog is en het aantal inwoners van 0-15 zelfs wat oploopt richting 2050.

Wijchen krijgt in de periode 2020 – 2050 te maken met een teruglopend aantal inwoners in de leeftijd van 50-65 jaar. In de leeftijdscategorie 65 – 75 ontwikkelt zich in de periode 2030 – 3040 een piek om daarna wat af te zwakken.


De ouderen
De echte stijgingen doen zich voor in de leeftijdsklassen 75 – 85 en 85+.Inzoomen op de 4 pc gebieden laat verschillen, zij het geen extreme verschillen, zien in de verschillende 4 pc gebieden. In Alverna wordt een duidelijke toename zichtbaar in de leeftijdscategorie 65 – 75, waar in andere gebieden een piek te zien is in de periode 2030 – 2040. In Leur is de toename van het aantal 85 plussers ten opzichte van 2020 duidelijk minder dan in de andere gebieden.
Procentueel gezien heeft Wijchen in 2020 meer inwoners in de leeftijd van 65 + en 75+, maar iets minder in de leeftijd van 85+ dan het KAN gebied en Nederland. In 2030 is deze verhouding naar verwachting niet gewijzigd. Opmerkelijk is wel de forse procentuele groei van het aantal ouderen in Wijchen ten opzichte van de regio en het land. Zo neemt het aantal 75+’ers tussen 2020 en 203 toe met 146%. Het migratiesaldo voor 65+-ers is positief, evenals in de groep 75+ers is het migratiesaldo positief. Het verdient aanbeveling te onderzoeken of er een relatie bestaat tussen het migratiesaldo en de aanwezige ouderenvoorzieningen
Wat betreft de postcodegebieden springt Wijchen Centrum er uit met 33,6% van de bevolking, dat ouder is dan 65, terwijl Wijchen Zuid en Woezik de komende tien jaar een forse procentuele groei te wachten staan. Al met al laten de data zien, dat Wijchen de komende twintig jaar geconfronteerd wordt met een zeer forse vergrijzing. Deze ontwikkeling valt samen met een afname van het mantelzorgpotentieel van de bevolking.
Deze ontwikkeling vraagt om constante geïntegreerde bestuurlijke aandacht op een groot aantal beleidsterreinen als woning(bouw), (digitale)infrastructuur, (mantel)zorg, vrijwilligers en sociaal domein.
In de volgende hoofdstukken komen deze aspecten uitgebreid aan de orde.