Anbo-Actiz bijeenkomst Tweede Kamerleden over de woonopgave voor ouderen

Henk Kamp, voorzitter van ActiZ, en Liane den Haan, directeur-bestuurder van ANBO, hebben onlangs leden van de Tweede Kamer uitgenodigd om van gedachten te wisselen over de urgentie om snel meer en verschillende woonvormen voor senioren te realiseren. De bijeenkomst had een interessant programma: Prof.dr. Peter Boelhouwer, TU Delft, gaf een analyse woningmarkt en de urgentie om te investeren in seniorenhuisvesting, Dr. Lex van Delden, senior onderzoeker, Leyden Academy on Vitality and Ageing gaf aan dat investeren in wonen, welzijn en wijken bespaart op zorgkosten en Peter Prak, Voorman Knarrenhof Groep gaf een inzicht in de weerbarstige praktijk.

ANBO en ActiZ gingen nader in op de bouwopgave. Uit het recente woonopgave-onderzoek van ANBO en ActiZ in 2019 blijkt dat de impact van de (dubbele) vergrijzing in veel gemeenten nog niet doordringt. Er blijkt nu al een tekort van 80.000 geschikte woningen – een tekort dat nog veel meer toeneemt tot 2040. Steeds meer ouderen komen in de problemen omdat gemeenten niet goed voorbereid zijn op de groeiende groep senioren, onder meer omdat een goede analyse, een woon/leef/zorgvisie en prestatieafspraken met concrete plannen ontbreken. ANBO heeft in haar presentatie de woonopgave voor ouderen transparant gemaakt in de vorm van een dashboard vervaardigd door Sinfore. Het dashboard laat op gemeente- en viercijferig postcodeniveau het aantal 75+ers in verhouding tot de beschikbare (geschikt en nabij voorzieningen) zien. Het dashboard ziet u hieronder.

Met deze informatie is zichtbaar in welke gemeenten en in welke postcodegebieden binnen deze gemeenten de opgave nu en straks het grootste is. In gele, oranje en rode gebieden is de vraag tot vele malen groter dan het aanbod. De analyse is gebaseerd op de feitelijke verhuizingen van 75+-ers, verminderd met de verhuizingen naar instellingen. In groene gebieden zijn in principe voldoende geschikte woningen nabij voorzieningen voor 75+-ers aanwezig. Maar het is wel zo, dat ook andere woningzoekenden kunnen deze woningen betrekken. Zo zijn in de grote steden voldoende geschikte woningen nabij voor ouderen aanwezig, maar is de woningnood voor alle leeftijdsgroepen zo groot dat ouderen toch niet eenvoudig aan een woning komen.

Deze woonopgave vraagt de aandacht op zowel landelijk als gemeentelijk niveau. ANBO heeft voor een Toolkit seniorenhuisvesting gemeenten gezorgd zodat ouderen, bestuurders en raadsleden de gemeenten gericht kunnen benaderen. De ANBO Actiz Infographic geeft daarbij de nodige achtergrondinformatie. Liane den Haan en Henk Kamp sloten deze bijeenkomst af met de volgende vijf aanbevelingen:

  1. Er moet vanuit het Rijk een visie komen op vergrijzing en de vele effecten op gebied van inkomen, wonen, welzijn, zorg en de arbeidsmarkt in de zorg, alsmede een planmatige aanpak hiervan.
  2. Het is wenselijk dat een verplichte gemeentelijke woonvisie prestatieafspraken met taakstellend percentage seniorenwoningen bevat.
  3. Start van een onderzoek naar relatie tussen welzijn, wonen en zorgkosten is noodzakelijk.
  4. De samenhang tussen ruimtelijk en sociaal domein dient in de komende jaren vorm te krijgen
  5. Het is nodig om regionaal in te zetten op geclusterde woonvormen.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

7  +  3  =