Anbo-Actiz investeringsopgave langer thuis wonen

Voor Anbo en Actiz is per gemeente in beeld gebracht hoeveel ouderen al dan niet met mobiliteitsbeperkingen te verwachten zijn in 2020 en 2040. Daarnaast is de woonsituatie in beeld gebracht naar geschikte, aanpasbare en niet aanpasbare woningen. Ook de locaties zijn bekeken naar afstand tot voorzieningen. Voor elke gemeente is via internet voor iedereen de volgende informatie beschikbaar – een toelichting op de methodiek treft u in de bijsluiter – :


Zichtbaar is hoe met name het aantal 75-85 jarigen en 85+-ers toeneemt. In deze leeftijdsgroepen komen mobiliteitsbeperkingen relatief vaak voor en zijn dus geschikte woningen nabij voorzieningen belangrijk. Deze informatie is gebaseerd op de CBS 2060 prognose, de PBL Regionale 2050 Prognose en informatie over de mobiliteitsbeperkingen van Actiz, ABF en WoonOnderzoek Nederland.

Of woningen geschikt of aanpasbaar zijn is bepaald via de methodiek aangegeven in het Rapport ˝Monitor Investeren in de Toekomst 2017˝ van het RIGO, beschikbaar via de Rijksoverheid. Uitgangspunt is daarbij de Basisregistratie Adressen en Gebouwen, waarmee is bepaald of woningen eengezins of meergezinswoningen betreffen, wat het bouwjaar is en hoeveel bouwlagen aanwezig zijn. Op basis van deze variabelen is dan een woning geschikt aanpasbaar of niet geschikt.

De nabijheid van voorzieningen is bepaald op basis van de CBS Vierkantstatistieken. Per vierkant van 100 bij 100 meter is de afstand bekend tot de supermarkt en de huisarts. Voor de supermarkt is een maximale afstand van 500 meter aangehouden, voor de huisarts 1.000 meter. Voor de afstand tot OV haltes is ook een maximum van 500 meter aangehouden.

Als alle ouderen met mobiliteitsbeperkingen hun woningen zouden moeten aanpassen of zelfs zouden moeten verhuizen als ze niet nabij voorzieningen wonen zouden de kosten aanzienlijk zijn. Hierbij is gerekend met 10.000 € per woning. Deze kosten treden natuurlijk alleen op als partijen er niet in slagen voldoende geschikte woningen nabij voorzieningen beschikbaar te krijgen: de woonopgave voor ouderen.

De analyse heeft plaatsgevonden op een laag schaalniveau, de zes positie postcode (1234AB). In dit landelijk dekkende bestand is veel meer informatie opgenomen uit onder meer het CBS, de RVO en de BAG, zoals leeftijdsopbouw en gezinssamenstelling, herkomst, inkomen, gegevens over woningen en energiegebruik. Voor de Infographic is geaggregeerd naar gemeenteniveau, inmiddels is ook informatie op lagere schaalniveaus beschikbaar zoals te vinden op www.sinfore.nl.

De informatie uit de ANBO – Actiz Infographic Investeringsopgave langer thuis wonen maakt het ook mogelijk gemeenten met elkaar te vergelijken. In “Inhoud” zijn alle onderwerpen uit de infographic te selecteren, in de kaart is dan zichtbaar welke gemeenten scoren onder of boven het landelijk gemiddelde. Omdat Appingedam natuurlijk afwijkt van Amsterdam zijn selectiemogelijkheden opgenomen naar inwoneraantal, sociale structuur, centrumfunctie, stedelijkheid en krimp.