Anbo/Actiz

Voor Anbo en Actiz is per gemeente in beeld gebracht hoeveel ouderen al dan niet met mobiliteitsbeperkingen te verwachten zijn in 2020 en 2040. Daarnaast is de woonsituatie in beeld gebracht naar geschikte, aanpasbare en niet aanpasbare woningen. Ook de locaties zijn bekeken naar afstand tot voorzieningen.
Hierdoor ontstaat een beeld van de behoefte aan (aangepaste en aan te passen) woningen voor ouderen in deze periode.

Voor de infographic klik hier, met een toelichting in de bijsluiter. Vergelijking van gemeenten voor alle data uit de infographics is mogelijk met de story.