Voor Anbo en Actiz is voor heel Nederland per gemeente in beeld gebracht hoeveel ouderen in 2020 en 2040 te verwachten zijn in verschillende leeftijdsgroepen al dan niet met mobiliteitsbeperkingen. Daarnaast is de woonsituatie in beeld gebracht naar geschikte, aanpasbare en niet aanpasbare woningen. Ook de locaties zijn bekeken naar afstand tot voorzieningen.