Disclaimer

De internetsite van Sinfore BV en de bijbehorende informatie op Tableau Public is met de grootste zorg gemaakt. Toch kan het voorkomen dat er foutieve of verouderde informatie vermeld wordt.

Aan de inhoud van internetsite van Sinfore BV en de bijbehorende informatie op Tableau Public kunt u dan ook geen enkel recht ontlenen en Sinfore BV is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze internetsite.

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op alle teksten, geluiden, software en andere materialen op de internetsite van Sinfore BV en de bijbehorende informatie op Tableau Public zijn eigendom van Sinfore BV.