• Open data:  Sinfore heeft Open Data geïntegreerd rond de thema’s Klimaat, Sociaal domein, Zorg en Wonen.
  • Tableau, GIS: De geintegreerde Open Data zijn beschikbaar in Tableau en in ESRI.
  • Eigen data:  De open data zijn te combineren met eigen cliënten, patiënten of locaties. Een voorbeeld hiervan is de Wijk- en praktijkscan voor de 1e Lijn gezondheidszorg.
  • Samenwerking: Sinfore werkt samen met Synforum in klimaat en sociale domein, met  Stad010 in volkshuisvesting en vastgoed en met  I Logos in data science rond zorg en sociaal domein.
  • VNG Project Brummen: Met I Logos en huisartsenpraktijk de Meidoorn is in Brummen voor de VNG de nodige data geïntegreerd vanuit de zorg, als eerste stap in de data-integratie ook naar sociaal domein en vergrijzing.  Inmiddels verbreed naar de huisartsenregio Zutphen.