• Data staat klaar: Voor wie data wil combineren met eigen cliënten, patiënten of locaties staan de verschillende Tableau projecten inclusief data klaar. Voor GIS gebruikers is de data ook beschikbaar in een ArcMAP project. Uiteraard biedt Sinfore ondersteuning naar behoefte bij opleidingen, analyses, rapportages.
  • GIS: In de WIJKSCAN combineert Sinfore reeds 25 jaar lang ruimtelijke data over bevolking, wonen, werken en voorzieningen, vaak in kaartvorm. Vanaf 2005 zijn WIJKSCAN gebruikers woningcorporaties, gemeenten, detailhandel en banken en in het bijzonder de zorg. Een goed beeld van de GIS aanpak van Sinfore is www.wijkscan.com
  • Wijk en praktijkscan: Sinfore heeft zo vele Wijk- en Praktijkscan websites gerealiseerd door koppeling van data uit Huisartsinformatiesystemen voor de 1e Lijn. Sinfore werkt in het sociale domein onder meer samen met  Stad010 in volkshuisvesting en vastgoed en met  I Logos in Data Science rond zorg en sociaal domein.
  • Tableau: Dankzij de nieuwe technieken van Tableau zijn nu niet alleen kaarten, maar ook grafieken interactief via internet voor eenieder toegankelijk.  Hierbij is ook te filteren naar leeftijd, inkomen, type woning of zorgvraag en in te zoomen op bijvoorbeeld ziektebeelden. Met de WIJKSCAN kunt u uw eigen beleid onderbouwen. De wijkscan laat zien waar nu en straks welke cliënten of patiënten te verwachten zijn, welke kansen en bedreigingen hier voor u liggen, qua te leveren woondiensten en zorg, qua personele inzet en qua investeringen in organisatie en vastgoed.
  • VNG Project Brummen: Met de vernieuwde WIJKSCAN biedt Sinfore daarmee transparantie voor beleid rond Ouderen, Wonen en Zorg. In Brummen brengt Sinfore dit in een project voor de VNG in praktijk met I Logos en huisartsenpraktijk de Meidoorn. Resultaat is onder meer een Wijk- en Praktijkscan 2.0, waarmee zorgprofessionals zelf eenvoudig analyses van hun populatie kunnen maken in Tableau.