Klimaat

Sociaal domein

Sociaal domein, Zorg, Wonen en Duurzaamheid

Feiten in grafieken en kaarten

In het Sociaal Domein vraagt de kostenontwikkeling in JEUGDZORG momenteel de bijzondere aandacht. Sinfore heeft hiervoor de nodige  feiten bij elkaar gebracht in de BENCHMARK JEUGDZORG. Sinfore werkt samen met Synforum, waar  u Whitepapers over Draagvlak, en ook Sociaal domein, Zorg, Wonen en Duurzaamheid kunt downloaden.

Zorg

Wonen