De toename van het aantal 75+-ers, de voor deze 75+-ers benodigde woningen en het totaal aantal plaatsen Verplegingen Verzorging is voor heel Nederland in beeld voor 2030 en 2040, zowel het benodigde aantal als de groei. Op dezelfde manier als voor het IVVU en de voorbeeldgemeentes is deze opgave in meerdere dashboards toegankelijk te maken waarmee langs vele invalshoeken is in te zoomen voor elke gemeente, woningcorporatie, zorgorganisatie of marktpartij.